Екип

Екип:

Мария Янева – концепция, дизайн и оформление
личен блог: Fait Maison

Александрина Карабашева
личен блог: Tales of Chocolate

Екатерина Мирчева
личен блог: My Candy Kitchen

Елица Сърбева
личен блог: Cake And Pancаke

Реклама