Авторство

Всички графични изображения, фотографски материали и текстове, публикувани в изданията и в този уебсайт, освен тези с изрично упоменати източници, са собственост на SOintoFOOD и са под защитата на Закона за авторското право и сродните му права.

Копирането и възпроизвеждането на изданията е разрешено само за лично некомерсиално ползване. Използването на съдържание от сайта е разрешено само при условие, че са посочени източникът и активен линк към него. Използването на съдържание от сайта и изданията за всякакви други цели е абсолютно забранено без изричното писмено съгласие на издателя.

Advertisements